Billedbank til pressen

Arkiv for pressefotos – Anvendelsesbetingelser

Alle rettigheder forbeholdes. Billederne i dette onlinearkiv er underlagt ophavsret og andre love, der har til hensigt at beskytte intellektuel ejendom. De må kun bruges til journalistiske formål. De må derfor ikke bruges til annoncering eller kommercielle formål, f.eks. brochurer. Enhver distribution, kopiering, bearbejdning eller brug på andre hjemmesider, blogs eller på anden måde er kun tilladt med tilladelse fra Vattenfall og muligvis fra den pågældende fotograf. Kildeangivelse (Vattenfall) skal benyttes for alle typer brug.