11.07.2013 - Logbog

En transformerstation bliver søsat

Færdigt arbejde: Efter halvandet års byggetid er den havbaserede transformerstation til vindmølleparken færdigleveret næsten til aftalt tid. De to transformatorer, alle ledninger, relæer og vedligeholdelsesrum er indrettet sådan, at bygningsværket nu er klar til sin fremtidige opgave, som er at samle strømmen fra alle 80 vindmøller på havet og omforme den til den påkrævede transportspænding.

Den 29. juni ruller transformerstationen – meget langsomt – ud af monteringshallen. Centimeter for centimeter bevæger den sig fremad på en multiwheeler, som er en slags "tusindben på hjul". Der er ca. 100 meter til kajkanten, hvor lasteprammen, som skal transportere den til byggefeltet DanTysk, er forankret med tykke trosser og venter på lasten. Før lastningen begynder, bliver der desuden monteret en helikopterplatform, så det også i hårdt vejr kan garanteres, at personalet kan nå sikkert ud til vindmølleparken for vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

Men hvordan laster man sådan et 3.000 tons tungt monster på en transportpram, uden at den mister balancen i vandet? De eksperterne fra værftet Hollandia i Rotterdam har erfaring. Transportprammen består af flere luftkamre, som delvis er fyldt med vand. Normalt ville transformerstationens vægt presse prammen nedad under lastning. Men eksperterne på stedet pumper vand ud af luftkamrene i det helt rigtige øjeblik, så opdriften stiger. Også det indkommende højvande hjælper godt med til, at lastefladen altid befinder sig præcis på niveau med kajkanten, og at transformerstationen kan trilles sikkert over rampen til prammen. Millimeterarbejde – og vandstanden kontrolleres igen og igen. Sådan en lasteproces varer en hel dag, indtil transformerstationen kan sænkes sikkert ned på sine befæstigelser på lasteprammen. I de kommende dage skal også fundamentet, en jacketkonstruktion, have sin plads på lasteprammen, sammen med pælene til forankring i havbunden. Sidst i juli følger fortsættelsen: "En transformerstation stikker til søs". 

Til det ledsagende blogindlæg

Til pressefotos

Mere om transformerstationen