25.09.2013 - Logbog

Teamøvelse med redningshelikopteren

Den første omfattende øvelse med hele besætningen i DanTysk-redningshelikopteren blev gennemført i Husum i begyndelsen af september.

Omkring 25 medarbejdere fra DRF Luftrettung øvede sig i en ulykkessituation. Blandt dem var der piloter, akutlæger, paramedicinere, winch operator og to HSE-eksperter fra Vattenfall, som er ansvarlige for DanTysk-projektet. HSE står for Health, Safety og Environment, altså vigtige kerneværdier, som Vattenfall især tager meget alvorligt, når det gælder byggeri af en havmøllepark.

De to joint venture-partnere Vattenfall og Stadtwerke München har indgået aftale med DRF Luftrettung om akutmedicinsk hjælp og redning af kvæstede personer fra DanTysk-byggepladsen. Et centralt element i kontrakten er en redningshelikopter, som står til rådighed for projektet døgnet rundt. I ulykkestilfælde kan den hurtigst muligt nå ud til byggepladsen DanTysk, 70 km vest for Sild.

Fremragende koncept

Redningshelikopteren har indtil nu måttet flyve ud til byggepladsen to gange på grund af internmedicinske sygdomstilfælde. "Vores redningskoncept fungerede fremragende. Begge gange kunne man yde akutmedicinsk hjælp til de syge," siger Stefan Kahlen, HSE-manager for DanTysk-projektet. Indsatserne havde heldigvis ikke noget med ulykker på byggepladsen at gøre, men redningskonceptet står også til rådighed for "normale" nødstilfælde. "Selv om vi indtil nu har undgået ulykker, hvilket vi er meget stolte over, kan der altid ske uforudsigelige ting på havet, hvor en hjælpeindsats er en stor udfordring – også på grund af den store afstand til land. Derfor er vi glade for, at redningskonceptet fungerer så godt," fortsætter Stefan Kahlen.

Ved den todages teamøvelse, som blev organiseret af DRF Luftrettung, øvede deltagerne sig i redning af kvæstede ved hjælp af helikopterens hejsespil. På den måde blev der simuleret realistiske situationer, som f.eks. nedsænkning af en paramediciner eller akutlæge, pleje af en kvæstet på ulykkesstedet samt forberedelse og gennemførelse af en nedfiringsoperation.

Et par indtryk fra øvelsen: