23.12.2010 - Pressemeddelelser

Havmølleparken DanTysk når næste fase

Kontrakt på levering af transformatorstation undertegnet

Stockholm/Berlin/München - Vattenfall og Stadtwerke München (SWM) bygger fra 2012 havmølleparken "DanTysk" i Nordsøen ud for øen Sild. En vigtig milepæl er installationen af transformatorstationen, som leveres af det hollandske konsortium med deltagelse af firmaerne Strukton og Hollandia. Strukton/Hollandia har givet tilsagn om levering og installation af en nøglefærdig 155/33-kilovolt-offshore-transformatorstation, og kontrakten på leveringen blev undertegnet onsdag den 22. december 2010. I fællesskab med samarbejdspartneren Seaway Heavy Lifting opstiller og forankrer Strukton/Hollandia transformatorstationens konventionelle og gennemprøvede jacket/topside-konstruktion 70 kilometer vest for øen Sild i havbunden på 26 meters dybde.  

Offshore-transformatorstationen skal transportere strømmen fra de 80 vindmøller i havmølleparken DanTysk til HVDC samleomformerstationen i tilslutningspunktet til Sylwin Clusters. Her bliver strømmen via et ca. 210 kilometer langt jævnstrømskabel transporteret ind på fastlandet, hvor det i transformatorstationen i Büttel tilføres det tyske højspændingsnet. Transformatorstationen kommer til at omfatte tre dæk og bliver på grund af den store afstand til kysten udstyret med helikopterplatform og tankstation.

"Denne kontrakt er endnu et skridt i retning af realiseringen af Vattenfalls og Stadtwerke Münchens ambitiøse offshore-udbygningsmålsætninger", udtaler Claus Wattendrup, som er Commercial Project Director på DanTysk. "Efter kontraktundertegnelsen med Siemens på levering af 80 vindmøller på 3,6 megawatt er vi meget tilfredse med i dag at kunne afslutte endnu en licitationsproces. Strukton/Hollandia kunne overbevise med det mest konkurrencedygtige koncept i en EU-licitation. Konsortiet stiller med omfattende erfaring inden for design, konstruktion og installation af transformatorstationer til søs. I øjeblikket forhandles der om andre bygningsarbejder som f.eks. fundamentkonstruktioner og kabelføringer. Som planlægningen ser ud i øjeblikket, skal de første vindmøller sættes i drift i 2013, mens vindmølleparken forventes helt færdiggjort i vinteren 2013/2014."

DanTysk Offshore Wind GmbH er et joint venture med deltagelse af Vattenfall (51 %) og SWM (49 %). Vattenfall har ansvaret for byggeriet og driften af vindmølleparken. Med en kapacitet på 288 megawatt leverer vindmølleparken fra 2013/2014 ren Nordsøstrøm til forsyning af op til 500.000 husstande. Den samlede investering beløber sig til mere end en mia. euro.  

Vindenergi er et væsentligt element i Vattenfalls strategi om allerede i løbet af de kommende år at forbedre Vattenfalls CO2-regnskab vedvarende og på længere sigt gøre produktionen klimaneutral frem til 2050. Med i øjeblikket syv offshore-vindmølleparker i drift er Vattenfall nr. 2 i verden med hensyn til strømproduktion baseret på havvind.

SWM er en af de førende aktører inden for udbygning af vedvarende energier. Frem til 2025 ønsker man at producere så meget miljøvenlig el i egne anlæg, at det kan dække hele Münchens forbrug. Det skal nås ved hjælp af en offensiv til udbygning af vedvarende energi, som SWN har iværksat. Havmølleparken DanTysk er et vigtigt element i denne offensiv. Med den og andre allerede iværksatte eller realiserede projekter råder SWM efter færdiggørelsen over en produktionskapacitet på omkring 2,4 mia. kilowatttimer økostrøm fra egne anlæg. Det svarer faktisk til en syvdobling af virksomhedens miljøvenlige elproduktion. I alt forventer SWM at investere omkring 9 mia. euro i udbygningen af alternativ energi.

Kontaktperson vedr. supplerende oplysninger

Vattenfall Europe AG
Steffen Herrmann
Pressetalsmand
Tlf.: +49/30/81 82-23 21
steffen.herrmann@vattenfall.de

Stadtwerke München GmbH
Bettina Hess
Pressetalskvinde
Tlf.: +49/89/23 61 50 42