20.07.2010 - Pressemeddelelser

Joint venture om havmølleparken DanTysk

Vattenfall og Stadtwerke München planlægger i fællesskab byggeriet af en havmøllepark i Nordsøen

Vattenfall og Stadtwerke München (SWM) har undertegnet en hensigtserklæring om stiftelse af et joint venture til byggeri af en havmøllepark i Nordsøen. Partnerne har som målsætning i fællesskab at videreudvikle og realisere offshore-projektet DanTysk ca. 70 kilometer vest for øen Sild. Det er planlagt, at Vattenfall tegner sig for 51 % og Stadtwerke München for 49 % af andelene i det fælles forehavende.

I havmølleparken DanTysk skal 80 vindmøller opstilles på et areal på omkring 70 kvadratkilometer i op til 30 meters havdybde. De tekniske forberedelser af byggeri og drift af vindmølleparken er allerede i fuld gang. Frem til efteråret skal forhandlingerne med potentielle leverandører, herunder især af vindmøllerne, være afsluttet. Udbudsprocedurerne og forhandlingerne vedr. fundamentkonstruktioner og kabelføringer finder sted sideløbende. Ifølge byggeplanen skal de første vindmøller sættes i drift i 2013. Afhængigt af udformning kan vindmølleparken forsyne mindst 500.000 husstande (ved et forbrug på 2.500 kWh/år) med ren strøm produceret med vind fra Nordsøen.

Den endelige beslutning om investeringen forventes truffet i efteråret 2010. Det skal inden da endnu afklares, om projektet, der vil være beliggende langt fra kysten, kan realiseres med den planlagte økonomi. Der skal desuden opnås sikkerhed for rettidig nettilslutning, som skal finde sted ved sammenslutning af flere vindmølleparkprojekter i den såkaldte Sylter Cluster.

Tuomo Hatakka, bestyrelsesformand i Vattenfall Europe: "Vi ser frem til at føre vores projekt DanTysk succesrigt ud i livet i fællesskab med Stadtwerke München. Dette samarbejde viser vejen frem for os og offshore-industrien generelt. Uden vindenergi kan vores ambitiøse målsætning om klimaneutral strømproduktion frem til 2050 ikke realiseres, og derfor satser vi i hele Europa på den meget udbytterige offshore-vindkraft. I England har vi netop installeret den sidste af hundrede vindmøller i vores 300 MW store havmøllepark Thanet. Ved idriftsættelsen i efteråret bliver det verdens hidtil største vindmøllepark til søs. Vi vil imidlertid også bygge videre på vores engagement i Tyskland, og DanTysk skal i den forbindelse være den næste milepæl for Vattenfall efter det færdiggjorte testanlæg alpha ventus. Det er dog nødvendigt, at den unge offshore-branche fortsat får politisk medvind. Risiciene ved hurtig omstigning til strømproduktion til havs er man nødt til at bære i fællesskab."

Dr. Kurt Mühlhäuser, formand for ledelsen i SWM: "For os og München er samarbejdet med Vattenfall af særlig betydning. Når havmølleparken DanTysk bliver til virkelighed, har vi nået første målsætning i vores udbygningsoffensiv vedr. vedvarende energier, og det endda væsentligt tidligere end 2015, som det egentlig var tænkt. Vores andel af den planlagte park svarer til mindst 250.000 af Münchens husstandes behov. Med dette projekt og vores allerede iværksatte og gennemførte projekter – f.eks. vores havmølleparker Gwynt y Môr og Global Tech I – ville vi kunne forsyne alle ca. 800.000 husstande i München med økostrøm fra egne anlæg; og derudover samtidig dække det samlede behov til MVG's U-baner og sporvogne. I alt vil vi kunne producere omkring 2,4 mia. kilowatttimer om året. Med baggrund i denne succes er jeg mere end nogensinde overbevist om, at vi også når vores næste målsætning: Frem til 2025 vil SWM gøre München til verdens første millionby, hvis samlede strømforbrug kan dækkes af økostrøm fra egne anlæg. Det kræver imidlertid stærke, pålidelige partnere som Vattenfall."

Vattenfall Europe AG

Stefan Müller
Leder ekstern kommunikation
Tlf.: +49/30/81 82 23 01

Stadtwerke München GmbH

Bettina Hess
Pressetalskvinde
Tlf.: +49/89/2361 5042

Om Vattenfall
Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber. Virksomhedens primære produkter er strøm og varme. Vattenfall arbejder i dag med strøm- og varmeproduktion samt energiforsyning til millioner af kunder i Skandinavien og det øvrige Nordeuropa.

Yderligere oplysninger på www.vattenfall.de


Vattenfall Wind Power

Vattenfall Wind Power beskæftiger knapt 300 medarbejdere og koncentrerer sine aktiviteter i Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland, Tyskland og med over 700 on- og offshore-vindmøller i drift. Som en del af det samlede europæiske kompetencecenter blev Vattenfall Europe Windkraft GmbH stiftet i 2009 med sæde i Hamborg og har siden arbejdet på udvikling og byggeri af vindmølleparker i Tyskland. På verdensplan hører Vattenfall til blandt de mangeårige og største operatører af havmølleparker. Med p.t. 686 MW installeret effekt til søs er Vattenfall en af verdens største strømproducenter på offshore-vindenergiområdet. I øjeblikket bygger Vattenfall med investeringer på omkring 2 mia. euro otte vindmølleparker i seks europæiske lande og vil fordoble strømproduktionen fra vindkraft til 4 TWh om året i 2011. Ud over DanTysk til det tyske marked er en række andre havmølleparker ud for den britiske kyst under udvikling. Ud for Englands østkyst – nord for havmølleparkerne Kentish Flats og Thanet – planlægger Vattenfall og Scottish Power Renewables fra 2015 at bebygge det netop erhvervede offshore-vindområde East Anglia Array. Området har et effektpotentiale på ca. 7.200 megawatt og kunne fuldt udbygget forsyne fire millioner husstande med strøm fra vindkraft.

derligere oplysninger på www.vattenfall.de under overskriften Vedvarende energier


Stadtwerke München (SWM)

Stadtwerke München (SWM) hører til Tysklands største energi- og infrastrukturvirksomheder. Over en million private husstande, erhvervs- og forretningskunder benytter sig dagligt af SWM's serviceydelser og tilbud. I årtier har SWM stået for sikker og ressourceskånende forsyning af den bayerske metropol med energi (strøm, naturgas, fjernvarme). For andre kommuner har SWM bl.a. været et forbillede med udbygningsoffensiven vedr. vedvarende energi og tiltagene for miljøvenlig fjernvarme. Derudover forsyner SWM millionbyen med frisk drikkevand direkte fra kilden i det bayerske alpeforland – blandt Europas bedste – og driver med 18 svømmehaller og friluftsbade en af Tysklands mest moderne infrastrukturer for badegæster. Trafikdatterselskabet MVG har ansvaret for U-baner, busser og sporvogne og er dermed en vigtig bestanddel af Münchens offentlige transportsystem. SWM-koncernen beskæftiger omkring 7.500 medarbejdere. I forretningsåret 2009 lå koncernomsætningen på omkring 4,9 mia. euro.

Yderligere oplysninger på: www.swm.de