21.10.2010 - Pressemeddelelser

Vattenfall og Stadtwerke München bygger havmølleparken DanTysk 70 kilometer ud for øen Sild

Vattenfall og Stadtwerke München (SWM) bygger fra 2012 havmølleparken DanTysk i Nordsøen omkring 70 kilometer vest for øen Sild. Den endelige beslutning om investeringen i byggeriet af DanTysk er nu truffet af Vattenfalls bestyrelse i Stockholm. Vattenfall og SWM har til realiseringen af projektet stiftet joint venturet DanTysk Offshore Wind GmbH, som Vattenfall har 51 procent af anparterne i, mens SWM har 49 procent. Vattenfall har ansvaret for byggeriet og driften af vindmølleparken. Med en kapacitet på 288 megawatt (MW) leverer vindmølleparken ren Nordsøstrøm til forsyning af op til 500.000 husstande. De samlede investeringer beløber sig til mere end en mia. euro.

I havmølleparken DanTysk opstilles 80 vindmøller på et areal på omkring 70 kvadratkilometer i op til 30 meters havdybde. Forberedelserne af det fuldstændigt godkendte projekt er allerede i fuld gang. De 3,6 MW stærke offshore-vindmøller med en rotordiameter på 120 meter leveres af Siemens, og der forhandles i øjeblikket om andre bygningsarbejder. Som planlægningen ser ud i øjeblikket, skal de første vindmøller sættes i drift i 2013, mens vindmølleparken forventes helt færdiggjort i vinteren 2013/2014.

Tuomo Hatakka, bestyrelsesformand i Vattenfall Europe: "Vi er meget glade for, at vi nu kan gennemføre projektet DanTysk med Stadtwerke München som stærk partner, og vi ser frem til dette samarbejde med store forventninger. Vindenergi er et væsentligt element i vores strategi om allerede i de kommende år at forbedre Vattenfalls CO2-regnskab vedvarende og på længere sigt at gøre vores produktion klimaneutral frem til 2050. Vi har allerede ydet et stort bidrag til opbygningen af offshore-vindindustrien i Europa og er nummer 2 i verden inden for produktion af strøm på grundlag af havvind. I England har vi i slutningen af september indviet Thanet, der med 300 MW er den til dato største offshore-vindmøllepark i verden. Med DanTysk bygger vi konsekvent videre på vores engagement i Tyskland, som vi sammen med vores partnere succesrigt har iværksat med byggeriet af Tysklands første offshore-vindmøllepark alpha ventus. Byggeriet af sådanne kraftværker til søs er imidlertid forbundet med store risici og høje investeringsomkostninger på grund af de vanskelige rammebetingelser, der foreligger i den tyske del af Nordsøen. Vi satser i den sammenhæng på konsekvent understøttelse fra den tyske forbundsregering, som med energikonceptet til udbygning af havvindenergien har defineret et centralt aspekt til realisering af klimamålene. Dette er netop af stor vigtighed for de første kommercielle offshore-projekter i Tyskland."

Dr. Kurt Mühlhäuser, formand for ledelsen i SWM: "De er to grunde til, at DanTysk er af stor vigtighed for SWM. For det første er det et meget lovende projekt, som vi vil realisere i fællesskab med Vattenfall. For det andet udgør denne vindmøllepark en milesten i vores udbygningsoffensiv for vedvarende energier. Med DanTysk har vi nemlig allerede nu nået det første byggemål, og det er markant tidligere end det med 2015 oprindeligt var planlagt. Med dette og de øvrige allerede iværksatte eller færdiggjorte projekter – f.eks. offshore-parkerne Gwynt y Môr og Global Tech I – kommer vi til at råde over en energiproduktionskapacitet på omkring 2,4 mia. kilowatttimer økostrøm fra egne anlæg. Dermed kan vi forsyne alle de omkring 800.000 husstande i München og derudover endda også dække behovet til MVG's U-baner og sporvogne. Vi fortsætter ad denne vej med henblik på at nå vores endnu meget ambitiøse målsætning: Frem til 2025 vil vi gøre München til verdens første millionby i verden, hvis samlede strømforbrug kan dækkes med økostrøm fra egne anlæg."  

Kontaktperson vedr. supplerende oplysninger:

Vattenfall Europe AG
Stefan Müller
Leder ekstern kommunikation
Tlf.: +49/30/81 82 23 20

Stadtwerke München GmbH
Bettina Hess
Pressetalskvinde
Tlf.: +49/89/23 61 50 42