26.01.2011 - Pressemeddelelser

Havmølleparken "DanTysk" får tilsagn om nettilslutning

Vattenfall og Stadtwerke München (SWM) anlægger fra 2012 havmølleparken "DanTysk" i Nordsøen omkring 70 kilometer vest for øen Sild. Den ansvarlige overførselsnetoperatør har nu givet ubetinget tilsagn om tilslutning af de 288 megawatt, der skal installeres i vindmølleparken, til nettet.

Georg Friedrichs, leder af forretningsområdet Offshore Wind hos Vattenfall: "Det ubetingede tilsagn om nettilslutning er en enorm succes for projektet og et vigtigt skridt i retning af realisering af det. Vi er meget tilfredse med tilsagnet, fordi vi dermed opnår sikkerhed for, at vores miljøvenligt producerede energi også kan blive overført til det tyske strømnet. Samtidig er tilsagnet fra netoperatørens side en bekræftelse af, at vi har gennemført en omhyggelig projektplanlægning, og at projektet skrider frem i overensstemmelse med tidsplanen. For Vattenfall og vores partner Stadtwerke München betyder dette, at vi er tættere på at nå vores målsætning om en markant reduktion af CO2-udledningen."

Nettilslutningen er en kabelforbindelse imellem transformerplatformen i havmølleparken DanTysk og transformatorstationen i Büttel. I den sammenhæng planlægger TenneT i umiddelbar nærhed af vindmølleparken DanTysk at opstille omformerplatformen SylWin alpha og at udlægge 205 km sø- og landkabler.
Til byggeriet af offshore-transformatorstationen til DanTysk kunne der i december 2010 indgås aftale med det hollandske konsortium Strukton / Hollandia. Den skal samle strømmen fra vindmølleparkens 80 Siemens 3,6 MW-anlæg, ændre spændingen fra 33 KV til 155 KV og lede strømmen videre til HGÜ-samleomformerstationen SylWin alpha. Samleomformerstationen tilhørende TenneT ændrer vekselstrømmen til jævnstrøm med henblik på at sikre en tabsreduceret transport til fastlandet. Strømmen tilføres herefter det tyske højspændingsnet i Büttel.
Kriterierne for nettilslutning er bl.a., at vindmølleparkens bygherre kan dokumentere fuldstændig godkendelse af projektet med analyse af byggegrunden, byggetidsplan, forpligtende mølleleveringsplan og realistisk og forpligtende finansiering.

Kontaktperson vedr. supplerende oplysninger:

Vattenfall Europe AG
Steffen Herrmann
Pressetalsmand
Tlf.: +49 30 – 81 82 23 21

Stadtwerke München GmbH
Bettina Hess
Pressetalskvinde
Tlf.: +49 89 – 2361 5042