04.07.2011 - Pressemeddelelser

Havmøllepark DanTysk: Kontrakter med alle hovedleverandører

DanTysk indgår kontrakt med Van Oord om kabelføring i parken

Til det fælles havmølleprojekt DanTysk i Nordsøen 70 km ud for øen Sild har Vattenfall og Stadtwerke München (SWM) nu indgået kontrakter med alle fem hovedleverandører. Den interne kabelføring i parken udføres af det hollandske offshore-entreprenørfirma Van Oord. Kontrakten er undertegnet i Hamborg.

De aftalte ydelser omfatter planlægning, levering, udlægning og indføring af de enkelte kabler i de 80 stålfundamenter. Kablernes samlede længde udgør 111 kilometer. Den parkinterne kabelføring forbinder de 80 vindmøller med offshore-transformatorstationen.

"Med Van Oord har vi fået en meget erfaren og pålidelig partner på offshore-området med om bord. Udslagsgivende for kontraktundertegnelsen var fartøjsflåden, der sikrer effektiv og dermed billigere udlægning. Van Oord har under forhandlingerne hele tiden præsenteret sig som en meget professionel udbyder", udtaler Georg Friedrichs, som er chef for Offshore Wind hos Vattenfall. Den internationalt aktive virksomhed har omfattende erfaring med byggeri af havmølleparker . Van Oord deltog bl.a. i byggeriet af Tysklands første havmøllepark alpha ventus, som Vattenfall driver i samarbejde med partnere.

Kabeludlægningsarbejderne på DanTysk påbegyndes i foråret 2013 og vil være afsluttet efter ca. seks måneder. Specialskibet fra firmaet Van Oord kan medføre hele kabellængden i fire dellaster og graver ved hjælp af et undervandsfartøj – udstyret med en spulelanse – kablet ca. 1,5 meter ned i havbunden. Søkabler er usædvanligt robust forarbejdet, så komplicerede reparationsarbejder i videst mulige udstrækning kan udelukkes på forhånd.
Kobberkablerne, der skal anvendes i havmølleparken DanTysk, er beregnet til 33 kilovolt vekselspænding og har forskellige diametre på 120, 300 og 500 kvadratmillimeter. Ud over de tre faser er kablerne udstyret med lysledere, som under driften muliggør dataudveksling imellem møllerne og transformatorstationen samt fjernstyring og overvågning af møllerne fra overvågningscentreti Esbjerg.
En ståltrådskappe med et udvendigt kunststoflag beskytter det 10 til 14 centimeter tykke kabel imod mekaniske indvirkninger. Vindmøllerne kobles i serie ti og ti og forbindes med transformatorstationen, der befinder sig i den 71 kvadratkilometer store park. Afstandene imellem vindmøllerne udgør ca. 1.000 meter.

Havmølleparken DanTysk
HavmølleparkenDanTysk er et joint venture imellem Vattenfall Europe Windkraft GmbH (51 %) og Stadtwerke München (49 %). Vattenfall har ansvaret for byggeriet og driften af vindmølleparken, der med en kapacitet på i alt 288 megawatt fra udgangen af 2013 vil producere strøm til op til 400.000 husstande. Investeringerne i vindmølleparken udgør mere end 1 mia. euro.

Om Vattenfall
Vattenfall er et førende europæisk energiselskab og den næststørste operatør af havmølleparker. Vattenfall forsyner i dag 7,5 millioner kunder i Skandinavien og Centraleuropa med strøm og varme og leverer gas til 2 millioner kunder. I overensstemmelse med selskabets strategiske kurs vil Vattenfall i de kommende år forbedre sit CO2-regnskab markant. Et væsentligt element i denne strategi er udbygningen af vedvarende energi, i særdeleshed baseret på biomasse og vind.

Stadtwerke München
Stadtwerke München (SWM) hører til blandt de største energi- og infrastrukturselskaber i Tyskland. Frem til 2025 vil SWM producere så meget miljøvenlig el i egne anlæg, at det bliver muligt at dække hele Münchens forbrug (omkring 7,5 mia. kilowatttimer om året). München bliver dermed den første millionby, der opnår dette mål. Vindenergien skal yde et vigtigt bidrag hertil.

Van Oord Dredging and Marine Contractors
Van Oord er et førende internationalt offshore-entreprenørfirma med specialisering inden for skibsbyggeri, uddybningsarbejder og offshore-aktiviteter i forbindelse med olie, gas og vindenergi. Van Oord er en familiestyret virksomhed med sæde i Rotterdam og underafdelinger i hele verden. Virksomheden beskæftiger 4.600 medarbejdere i 50 lande.

Kontaktpersoner vedr. yderligere oplysninger:

Vattenfall Europe AG
Lutz Wiese
Pressetalsmand vedr. vedvarende energier
Tlf.: +49 30 - 8182 2332
lutz.wiese@vattenfall.de

Stadtwerke München GmbH
Bettina Hess
Pressetalskvinde
Tlf.: +49 89 - 2361 5042
presse@swm.de