19.03.2012 - Pressemeddelelser

Vattenfall påbegynder byggeriet af transformatorstationen til havmølleparkenDanTysk

Med påbegyndelsen af konstruktionsarbejderne på transformatorstationen indleder Vattenfall og Stadtwerke München (SWM) nu de første byggearbejder på havmølleparken DanTysk. Transformatorstationen bygges i Holland af joint venturet SHJV bestående af specialfirmaerne Strukton og Hollandia i nærheden af Rotterdam. Arbejdet forventes at vare til foråret 2013. I sommeren 2013 bliver transformatorstationen så pr. skib sejlet til indsatsstedet 70 kilometer ud for øen Sild, hvor den opstilles.

Transformatorstationen er hjertet i havmølleparken DanTysk og vil høre til blandt de mest moderne, der er i drift til søs i Tyskland. Den samler strømmen fra alle 80 vindmøller og udgør dermed grænsefladen til videretransport af energien via søkablet til forbindelsespunktet i den slesvig-holstenske by Büttel.

Den består af to overordnede dele: Det såkaldte topside-modul, der rummer alle de tekniske komponenter, og kappen (jacket), en omkring 45 meter høj stålkonstruktion, der skal stå på bunden af Nordsøen og bære topside-modulet. De to dele er tilsammen ca. 75 meter høje og vejer omkring 3.200 tons. Det svarer til vægten af omkring 2.300 mellemklassebiler. Den lukkede konstruktion gør, at transformatorstationen i vid udstrækning er beskyttet imod Nordsøens barske vejrlig. Hertil forklarer Holger Grubel, som er leder af projektet DanTysk hos Vattenfall: "Vind og vejr forbliver udenfor. Dermed bliver arbejdet på transformatorstationen for det første sikrere, og for det andet forventer vi derigennem en bedre teknisk driftssikkerhed på anlægget."

I havmølleparken DanTysk kommer i alt 80 vindmøller med en effekt på 288 MW til at producere klimavenlig strøm til omkring 400.000 husstande. Installationen af vindmøllerne i DanTysk påbegyndes i december 2012, og idriftsættelsen af hele vindmølleparken er planlagt til starten af 2014.

Bemærkning til redaktionerne: Grafik vedr. offshore-transformatorstationen til DanTysk kan downloades gratis på: www.vattenfall.de/de/pressefotos.htm under søgebegrebet "Dan Tysk". Tekniske data og fakta vedr. DanTysk findes her.

Kontaktperson vedr. yderligere oplysninger:
Vattenfall Europe AG
Lutz Wiese, pressetalsmand vedr. vedvarende energier
Tlf.: +49 (0)30 – 81 82 23 32
E-mail: lutz.wiese@vattenfall.de