Teknik og skibe

Toppræstationer til søs

Den store afstand fra havmølleparken DanTysk til kysten medfører betragtelige vanddybder på 21 til 32 meter – og dermed store krav til teknik, logistik og drift. De 80 Siemens-vindmøller i 3,6 megawatt-klassen forankres dybt i havbunden og forbindes med hinanden og offshore-transformatorstationen via kabler. Det er ikke altid solskin, men også i høj sø, stærk blæst og generelt dårligt vejr går byggeriet videre. De enorme byggemæssige udfordringer håndteres af et erfarent team med masser af pionerånd og under anvendelse af specialudviklede teknikker, maskiner og værktøjer.

Bild: Fundamente

Fundamenter

Sikker og stabil opstilling af de 148 meter høje vindmøller i Nordsøen kræver, at fundamenterne forankres i ned til 32 meters dybde i havbunden.
Få mere at vide

Bild: Turbine

Vindmølle

80 vindmøller på et areal på 70 kvadratkilometer vil efter færdiggørelsen af havmølleparken DanTysk med deres gigantiske rotorblade omdanne den kraftige Nordsøvind til miljøvenlig strøm.
Få mere at vide

Bild: Verkabelung

Kabelføring

Kablerne er arterierne i havmølleparken DanTysk. De sørger nemlig for, at strømmen, som produceres til søs af vindmøllerne, kommer videre til transformatorstationen og derfra videre til fastlandet.
Få mere at vide

Bild: Umspannwerk

Transformatorstationen

Et centralt element i havmølleparken DanTysk er 155/33-kilovolt-offshore-transformatorstationen. Den udgør nemlig grænsefladen til videretransport af energien via søkablet til fastlandet
Få mere at vide

Bild: Hafen und Schiffe

Havn og skibe

Efter den komplicerede planlægnings- og godkendelsesfase følger den egentlige logistiske kraftakt. Byggeriet af en havmøllepark er et detaljearbejde, hvor samtlige processer skal koordineres meget nøje, og hvor uanede mængder specialværktøj og -teknik – herunder f.eks. specialbyggede skibe – finder anvendelse.
Få mere at vide

Bild: Betrieb und Service

Betrieb und Service

Drift og service

I løbet af den 20-årige driftsfase på havmølleparken DanTysk vil serviceteamet være i indsats stort set året rundt – dog med visse indskrænkninger i vintermånederne, hvor hårdt vejr påvirker mulighederne for at arbejde offshore.
Få mere at vide