Drift og service

Alpha Ventus Wartungsarbeiten

I løbet af den 20-årige driftsfase på havmølleparken DanTysk vil serviceteamet være i indsats stort set året rundt – dog med visse indskrænkninger i vintermånederne, hvor hårdt vejr påvirker mulighederne for at arbejde offshore. Med en afstand på 90 kilometer fra kysten er et nøje planlagt vedligeholdelseskoncept ganske enkelt en forudsætning, da det ville være alt for krævende at overføre servicepersonale fra kysten på daglig basis. Derfor giver driften af en offshore-indkvarteringsplatform mening i sammenhæng med DanTysk, og det er også meningen, at anlægget skal omfatte en sådan. Her stationeres medarbejderne på skifteholdsbasis, så de dagligt kan transporteres til de enkelte vindmøller ved hjælp af et mandskabsskib. Serviceteknikerne er særligt godt uddannet og skal gennemgå regelmæssige helbredsundersøgelser. De arbejder efter strenge sikkerhedsregler i skiftehold af flere ugers varighed.

Den egentlig drift af vindmølleparken DanTysk varetages fra overvågningscentret i Danmark, der ligeledes drives af Vattenfall. Herfra overvåges vindmølleparken, og det sikres bl.a., at sikkerhedszonen på 500 meter omkring parken ikke krænkes af uvedkommende fartøjer.

Wohnplattform Wasserschnitt
Indkvarteringsplatform (Billede Rights: Nobiskrug)

Indkvarteringsplatform (Billede Rights: Nobiskrug)

Indkvarteringsplatform (Billede Rights: Nobiskrug)