Havn og skibe

Logistisk mesterpræstation

Efter den komplicerede planlægnings- og godkendelsesfase følger den egentlige logistiske kraftakt: Byggeriet af en havmøllepark er et detaljearbejde, hvor samtlige processer skal koordineres meget nøje, og hvor uanede mængder specialværktøj og -teknik – herunder f.eks. specialbyggede skibe – finder anvendelse. Det hele handler i bund og grund om, at enkeltkomponenter på gigantisk skala skal monteres, læsses, bringes til opstillingsstedet og stilles op. Alt dette sker under meget krævende betingelser, idet installationsmandskabet i Nordsøen skal trodse høje bølger og stadigt skiftende vejrbetingelser.

Udnyttelse af tidligere gjorte erfaringer
Da vindenergi allerede længe har hørt til Vattenfalls primære forretningsområder, er vi i stand til at udnytte vores mangeårige erfaring med byggeri af vindmøller og vores teams kompetencer. I forbindelse med DanTysk kan vi frem for alt udnytte de erfaringer, der blev gjort under opstillingen af den første tyske offshore-vindmøllepark, alpha ventus.

Havne

Basishavn Esbjerg

Bild: Hafen Esbjerg

Kilde: Port Esbjerg

Esbjerg er den vigtigste havn i forbindelse med byggeriet og driften af DanTysk. Den hører til byen af samme navn – Danmarks femtestørste – og ligger umiddelbart ved Nordsøen. Dermed byder Esbjerg Havn på en ideel udgangssituation for lastning af skibene med de formonterede vindmøller og transport af dem til offshore-opstillingsstedet i havmølleparken DanTysk. Med nærheden til de enkelte vindmøllekomponenters fabrikationssteder kan antallet af landbaserede specialtransporter reduceres.

Source: Port Esbjerg

Source: Port Esbjerg
Source: Port Esbjerg

Fremragende udgangspunkt for transporter til havs

Esbjerg er en havn med traditioner: Den har allerede eksisteret i 120 år og var engang landets vigtigste fiskerihavn. Også i dag spiller den en stor økonomisk rolle for den danske olie- og gasudvinding på offshore-området. Vindindustrien har med tiden fået særdeles stor betydning for økonomien på havnen i Esbjerg, bl.a. på grund af bygge- og driftsfasen vedr. verdens første store offshore-vindmøllepark, Horns Rev. I Esbjerg driver Vattenfall desuden et kontrolcenter, som styrer drift og vedligeholdelse af de omkring 900 møller, som virksomheden har i drift i seks europæiske lande. Også DanTysk skal styres herfra.

Hollandsk havn i indsats
Transporten af fundamentpælene og offshore-transformatorstation finder sted fra hollandske havne, som er beliggende i nærheden af de enkelte produktionssteder: Monopælene produceres i Roermond og transporteres i første omgang ad flodvejen til Vlissingen. Herfra går turen med Seafox 5 til DanTysk-byggepladsen. Offshore-transformatorstation bliver derimod afsendt fra havnen i Rotterdam i foråret 2013.

Kablerne til vindmølleparken bliver fremstillet i Norge og forberedt til transport i den skandinaviske havn Asker.

Skibe

Ekstremt specialiseret flåde
Under opførelsen af havmølleparken DanTysk kommer specielt udvalgte skibe til indsats i de forskellige byggefaser. Ud over de fem vigtigste installationsskibe bliver yderligere skibe indsat til f.eks. materiel- og mandskabstransport samt understøttelse af installationsarbejderne i løbet af den godt et år lange byggefase. Mandskabstransportskibene vil i byggeriets travleste faser dagligt transportere teammedlemmer fra Esbjerg til byggepladsen og internt inden for vindmølleparken. Et byggepladssikringsfartøj overvåger sikkerhedszonen omkring vindmølleparken. To nybyggede kranskibe (Pacific Osprey og Seafox 5) kommer for første gang til indsats i forbindelse med DanTysk.

Bild: Pacific Osprey

Med 161 meter et af de største installationsskibe – Pacific Osprey. (Kilde: Swire Blue Ocean)

Pacific Osprey
Til transport og opstilling af de 80 Siemens-vindmøller chartrer Vattenfall skibet Pacific Osprey fra det danske rederi Swire Blue Ocean. Skibet er et af verdens største installationsskibe af denne type. Med den meget specielle udformning arbejder det stort set vejruafhængigt og i overensstemmelse med nyeste sikkerhedsstandarder. Det kan ved egen kraft skyde op til 13 knob og kan samtidig transportere op til tolv vindmøllesæt – mere end noget andet installationsskib hidtil. Takket være en forbedret standsikkerhed er Pacific Osprey også ved 2,5 meter høje bølger og vindhastigheder på op til 20 meter i sekundet i stand til at stille vindmøllerne på fundamenterne i Nordsøen.

Bild: Seafox5

Fundamentinstallationen og transporten af monopælene håndteres af Seafox 5. (Kilde: Workfox)

Seafox 5
Det 151 meter lange multifunktionsskib imødekommer med dets specielle design de strengeste krav ved byggeriet af havmølleparker ved vanddybder på op til 70 meter. For DanTysk indsættes det til installation af fundamenterne i Nordsøen. Kranen på Seafox 5 er dimensioneret til last på op til 1.200 tons.

Som ombygget stentransportskib udlægger Olympic Taurus fremover kabler i havbunden. (Kilde: VSMC)

Olympic Taurus
Skibet tilhørende det hollandske firma VSMC er vigtigt for den interne kabelføring i vindmølleparken, hvor de 80 vindmøller skal forbindes med hinanden og med offshore-transformatorstationen. Olympic Taurus udfører transporten af kablet fra Norge til indsatsstedet 70 kilometer ud for øen Sild og udlægningen af de i alt 111 kilometer kabel på havbunden.

(Kilde: VSMC)

EDT Protea
Også dette skib tilhører virksomheden VSMC. Det skal udføre kabelføringsarbejderne internt i selve vindmølleparken. Kabellægningen er en proces, der involverer flere skibe på én gang, og som kræver omhyggelig afstemning og præcision.

Oleg Strashnov
Med 183 meters længde og en vægt på 5.000 tons er dette det største skib, der indsættes ved byggeriet af DanTysk. Denne gigant er udstyret med ultramoderne teknik og håndterer installationen af offshore-transformatorstationen til søs.