Kabelføring

Kabelføring: Vindmølleparkens arterier

Bild: Seekabel

Kilde: Parker Scanrope AS

Kablerne er arterierne i vindmølleparken DanTysk. De sørger nemlig for, at strømmen, der produceres af vindmøllerne til søs, kommer frem til transformatorstationen. I fagjargonen kaldes det: Parkintern kabelføring. Fra offshore-transformatorstationen bliver energien via et højspændingskabel overført til netoperatøren Tennets omformerstation.

Derefter leder det ca. 205 kilometer lange sø- og landkabel strømmen fra omformerstationen til Büttel ved tyske Brunsbüttel, hvor lokale transformatorstationer tilpasser den, så den kan overføres til det tyske højspændingsnet.

Specialskib udfører parkintern kabelføring

Den parkinterne kabelføring forbinder de 80 møller med offshore-transformatorstationen. Der udlægges ca. 111 kilometer kabel fra foråret 2013 – ved hjælp at et specialskib, som kan medføre den fulde kabellængde i fire dellaster. Ved hjælp af en undervandsrobot spuler et andet skib kablerne ca. 1,5 ned i havbunden.

Robuste kabler med "indre værdier"

Bild: Kabel Detail

Kilde: Parker Scanrope AS

Søkabler skal være yderst robust forarbejdet, så komplicerede reparationsarbejder i videst mulige omfang kan udelukkes på forhånd. En ståltrådskappe med et udvendigt kunststoflag beskytter det 10 til 14 centimeter tykke kabel imod mekaniske indvirkninger. De kobberkabler, der skal bruges i vindmølleparken DanTysk, vil have tre forskellige diametre og samles sammen med et lyslederkabel og isoleringsmaterialet til et søkabel. Lyslederkablet giver under driften mulighed for at udveksle data imellem vindmøllerne og transformatorstationen og for at fjernstyre og overvåge vindmøllerne fra overvågningscentret i Esbjerg.