Transformatorstationen

Transformatorstationen: vindmølleparkens hjerte

Offshore-transformatorstationen DanTysk (Kilde: Strukton)

Et centralt element i havmølleparken DanTysk er 155/33-kilovolt-offshore-transformatorstationen. Den udgør nemlig grænsefladen til videretransport af energien via søkablet til fastlandet. Hver bliver strømmen, der produceres af alle vindmøllerne, transformeret fra 33 kilovolt til 155 kilovolt, hvorefter den overføres til en omformerstation. Der sker omformningen fra veksel- til jævnstrøm, som skal sikre en tabsreduceret strømtransport.

Ultramoderne teknik i tysk farvand

I foråret 2012 påbegyndte joint venturet Strukton/Hollandia i Holland byggeriet af vindmølleparkens transformatorstation. I sommeren 2013 bliver den så transporteret pr. skib til indsatsstedet 70 kilometer ud for øen Sild, hvor den bliver forankret i havbunden. Havdybden på stedet er 26 meter.

Robust konstruktion til vind og vejr

Transformatorstationen opføres som en såkaldt jacket/topside-konstruktion. Jacket'en er fundamentet, som udgøres af en omkring 45 meter høj stålkonstruktion. Den opstilles i bunden i Nordsøen og bærer ved hjælp af fundamentpæle den såkaldte topside, som rummer alle de tekniske dele. Den lukkede konstruktion gør, at den i alt ca. 75 meter høje transformatorstation er udmærket beskyttet imod der barske vejr i Nordsøen. Bygningsværket kommer til at omfatte tre dæk, og på grund af den store afstand til kysten bliver det udstyret med en helikopterplatform og en tankstation.

Dobbelt holder bedre

Offshore-transformatorstationen udmærker sig ved den dobbelte udførelse af transformatorerne. Begge hovedtransformatorer er så overdimensioneret, at den ene alene vil kunne overføre hele vindmølleparkens strømproduktion i en nødsituation. På den måde sikres det, at den producerede strøm selv i tilfælde af defekte komponenter kan blive sendt ind til land. Transformatorstationens topside omfatter kontrolrum, nødstrømsgeneratorer samt en dæksmonteret kran og en helikopterplatform.