Beliggenhed

Fordelagtig lokalitet

DanTysk ligger 70 km fra øen Sild. Det betyder, at vindmøllerne heller ikke fra denne mellemliggende ø vil være synlige, uanset hvor god sigtbarheden måtte være. Ved valget af lokalitet er der ligeledes lagt vægt på at holde skibsfartsruter upåvirket og at tage hensyn til fredningsområder for havfugle og andre havdyr. Også den nært beliggende danske havn Esbjerg har allerede vist sig velegnet som serviceknudepunkt i forbindelse med offshore-vindenergi. Vanddybden på området, hvor DanTysk anlægges, udgør 21 til 32 meter.

Den rigtige undergrund

Forundersøgelser på byggesteder har vist, at der primært forekommer mellemtæt til tæt pakket sand i projektområdet. Det er vigtigt at kunne dokumentere vindmøllernes stabilitet, og derfor er der gennemført undersøgelser af de geologiske forhold på hvert enkelt mølleopstillingssted. Resultaterne af disse undersøgelser har indflydelse på den optimale konstruktion af fundamentpælene til hver enkelt vindmølle, som skal installeres på 21 til 32 meters vanddybde. Til vindmølleparken DanTysk er dette ensbetydende med at fastlægge de bedste 80 pladser til vindmøllerne – et både kompliceret og vigtigt arbejde.

Vind og bølge

Optimale vindforhold – og viden om dem – danner grundlaget for effektiv planlægning og drift af vindmølleparken. De fremherskende vinde fra sydvestlig retning ligger her gennemsnitligt på 10 sekundmeter, hvilket i kombination med vindmølleparkens aflange form er med til at sikre optimal effektivitet. Resultaterne af en omhyggelig analyse af bølgehøjde og -retning er afgørende for konstruktionen af fundamentpælene og mølletårnene. I forening med strømningsretningen og -hastigheden, bundbeskaffenheden og kravene fra myndighederne danner disse faktorer rammebetingelserne for det såkaldte parklayout.

Parklayout

Parklayoutet beskriver placeringen af hver enkelt af de 80 møller og transformatorstationen. Det optimale vindudbytte på hver enkelt vindmølle er helt afgørende for udformningen af parklayoutet. Skyggeeffekter eller turbulens på bagved stående vindmøller holdes så begrænsede som muligt takket være en nøje planlagt anbringelse af møllerne i forhold til hinanden. I DanTysk har møllerne en indbyrdes afstand på 800 til 1.000 meter. I øvrigt: Tysklands nordligste vindmøller bliver en af møllerne i DanTysk.

DanTysk kystkort