Fakta og kronologi

Oversigt over de vigtigste punkter:

 • Lokalitet: 70 kilometer vest for øen Sild
 • Areal: 70 kvadratkilometer
 • Vanddybde: 21 til 32 meter
 • Møller: 80 Siemens-vindmøller i 3,6 megawatt-klassen
 • Fundamenter: monopæle (fundamentpæle)
 • Rotordiameter: 120 meter
 • Navhøjde: 88 meter
 • Samlet højde: 148 meter
 • Samlet effekt: 288 megawatt
 • Produktion: 1,3 mia. kWh årligt (hermed kan op til 400.000 husstande med et gennemsnitligt årligt forbrug på 3.500 KWh forsynes)
 • Planlagt byggestart: december 2012
 • Planlagt idriftsættelse: primo 2014
 • Investeringssum: Over 1 mia. euro
 • Joint venture: Vattenfall og Stadtwerke München

Kronologi for havmølleparken DanTysk

1999

Start på forberedelserne til indhentning af tilladelser via firmaet Geo GmbH

2003 – 2005

Omfattende undersøgelser af mulige miljøindvirkninger i det planlagte opstillingsområde

23. august 2005

Tilladelse fra de ansvarlige forbundsmyndigheder for havskibsfart og hydrografi til opførelse af 80 vindmøller og to transformator- hhv. omformerstationer

April 2007

Vattenfall erhverver projektet fra Geo GmbH

Sommeren 2009

Overordnet undersøgelse af byggegrunde på alle opstillingslokaliteter

Oktober 2010

Indgåelse af kontrakt på levering af vindmøller
Siemens leverer de 80 3,6 MW-anlæg

November 2010

Stiftelse af joint venturet DanTysk Offshore Wind GmbH sammen med Stadtwerke München

Januar 2011

Tilsagn om ubetinget nettilslutning fra overførselsnetoperatøren Tennet

Juli 2011

Indgåelse af alle kontrakter med de fem hovedleverandører:

 • Siemens leverer de 80 3,6 MW-anlæg.
 • Byggeriet af offshore-transformatorstationen udføres af det hollandske konsortium Strukton/Hollandia.
 • Det danske rederi Swire Blue Ocean stiller installationsskibet til opstilling af anlæggene til rådighed.
 • Design, produktion og installation af de 80 fundamenter udføres af det dansk/tyske joint venture Aarsleff Bilfinger Berger.
 • Det hollandske offshore-entreprenørfirma Visser & Smit Marine Contracting sørger for kabelføringen i vindmølleparken.

Januar 2012

Påbegyndelse af de første konstruktionsarbejder på anlægselementerne

3. maj 2012

Opstart af stålarbejdet på monopælene

6. juni 2012

DanTysk indgår kontrakter om anlægsfartøjer: fartøj til overførsel af mandskab samt vagtfartøj

14. august 2012

Produktion af parkintern kabelføring til DanTysk er igangsat

23. oktober 2012

Kontraktunderskrivelse om offshoreindkvarteringsplatform med Nobiskrugs (Kiel)

23. november 2012

Det første offshorearbejde indledes med erosionsbeskyttelse

8. februar 2013

Offshoreinstallation begynder på en af Europas største vindmølleparker

13. marts 2013

Første monopælfundament på plads

3. april 2013

Verdens største installationsfartøj navngives officielt

30. juli 2013

En transformerstation bliver søstærk

2. august 2013

Offshoretransformerstationen er installeret

13. december 2013

Alle fundamenter til DanTysk er på plads

10. april 2014

Den første vindmølle er rejst på havmølleparken DanTysk

1. juli 2014

DanTysk er halvvejs: 40 vindmøller er rejst

11. august 2014

Havmølleparken Sandbank: Vattenfall og Stadtwerk München fortsætter det succesfulde partnerskab

28. august 2014

Alle vindmøller er rejst

4. december 2014

Havmølleparken DanTysk leverer den første strøm

30. april 2015

Officiel idriftsættelse med den tyske økonomiminister Sigmar Gabriel og den svenske økonomi- og innovationsminister Mikael Damberg


Flere aktuelle trin i byggeriet fremgår under Logbog DanTysk