Nettilslutning

Nettilslutning – vigtig forbindelse til fastlandet

Bild: Netzanschluss zum Festland

Nettilslutningen for DanTysk (Kilde: Tennet)

Nettilslutningen fra havmølleparken DanTysk er en vigtig forudsætning for, at den miljøvenlige energi, der er udvundet i Nordsøen, kan tilføres det tyske strømnet. Ansvaret herfor ligger hos overførselsnetoperatøren Tennet, der varetager Nordsøen. Siden januar 2011 har følgende betingelse været opfyldt for havmølleparkenvindmølleparken DanTysk: Efter kontrol af samtlige afgørende kriterier som f.eks. fuldstændig myndighedsgodkendelse, byggetidsplan og bindende finansiering har Tennet givet tilsagn om ubetinget nettilslutning.

Tabsreducerende transport via jævnstrømskabel

havmølleparken DanTysk forbindes med fastlandet via den såkaldte nettilslutning Sylwin1. Der er tale om en søkabelforbindelse, som sammenkobler omformerplatformen Sylwin alpha, der befinder sig i umiddelbar nærhed af vindmølleparken, med transformatorstationen i slesvig-holstenske Büttel. Det hele kommer til at foregå via et 205 kilometer langt kabel, der vil blive udlagt med 160 km i nordsøen og 45 km på land frem til omformerstationen i Büttel. Her bliver strømmen overført til det tyske højspændingsnet.

Omformerne er frekvensrettere, der omdanner den vekselstrøm, som vindmøllerne producerer, til jævnstrøm. Eller omvendt: Efter transporten via søkablet omdanner andre omformere igen strømmen til den nødvendige vekselspænding med henblik på overførsel til højspændingsnettet. Denne procedure er nødvendig, fordi energi under bestemte betingelser kan transporteres mere økonomisk over store afstande ved hjælp af jævnstrømsteknologien. Denne – i fagjargon såkaldte – højspændingsjævnstrømstransport muliggør en tabsreduceret transport på land eller offshore.