Rammebetingelser

80 procent vedvarende frem til 2050

Efter den tyske beslutning om at forlade kerneenergien er de vedvarende energiers betydning kun taget til. Forbundsregeringen lægger vægt på, at det derigennem skal være muligt at sikre størstedelen af den tyske energiforsyning på længere sigt. Begrebet "energireform" beskriver intet mindre end en grundlæggende omstrukturering af forsyningssystemerne – væk fra fossile til regenerative energimedier. Denne målsætning er umulig at nå uden stærke og erfarne samarbejdspartnere inden for energibranchen, der i fællesskab muliggør omstigningen til en helt ny tidsalder på energiområdet. Ud over andre innovative aktiviteter er vindenergien et vigtigt element for de to joint venture-partnere Vattenfall og Stadtwerke München med henblik på at nå de klimamålsætninger, de hver især har fastlagt.

Også offshore-vindenergien har fuld fart på: I hele Europa er der i dag installeret over 3.000 megawatt effekt. Dette tal vil stige markant i løbet af de kommende år, idet en lang række projekter i øjeblikket planlægges og realiseres. Afgørende for en vellykket realisering er imidlertid de politiske rammebetingelser, der danner beslutningsgrundlag for de virksomheder, som skal investere på området. Det er nødvendigt, at politikken etablerer disse rammebetingelser, så det overhovedet bliver muligt at nå de europæiske klimamål. At dette er muligt, viser energireformen i Tyskland.

Nye teknologier inden for vindenergi

Nye teknologier er imidlertid også altid forbundet med nye udfordringer. Med skiftende vejrbetingelser og vindstyrker er den energimængde, som vindmøllerne kan producere, underlagt naturlige svingninger. Således leverer vindmøllerne meget lidt strøm i vindstille perioder, mens de ved kraftig blæst muligvis vil levere mere strøm, end det overhovedet er muligt at overføre til nettet. Som komplet energileverandør i vores hjemregioner bærer vi, Vattenfall og Stadtwerke München, ikke bare ansvaret for videreudviklingen af den CO2-frie strømforsyning, men engagerer os også i en forbedret tilvejebringelse af vindenergien i overensstemmelse med behovet og i en bedre energieffektivitet. Det gør vi ved at udvikle og indsætte afstemte nye teknologier på vores markeder, som gør strømmen tilgængelig på de tidspunkter, hvor der er efterspørgsel på den. Hertil hører ud over elektromobilitet i form af lagringsteknologier også rådgivning inden for tiltag til forbedret energieffektivitet.

Her kan du få mere at vide om vores aktiviteter:
Vattenfall
Stadtwerke München